Umowa kupna sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest dokument potwierdzający przeniesienie własności auta z sprzedającego na nabywcę. W przypadku tej umowy stronami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Umowa kupna sprzedaży samochodu powinna być sporządzana w dokładny sposób, z zachowaniem wszystkich elementów. Należy pamiętać, że pominięcie, lub niewłaściwe zapisanie którejś z części umowy może mieć następstwa prawne.

Umowa kupna sprzedaży auta powinna zawierać następujące elementy:

 • dane kupującego i sprzedającego,
 • data i miejsce, gdzie zawierana jest umowa (wpływa to na ubezpieczenie samochodu i na termin jego rejestracji),
 • marka samochodu,
 • numer rejestracyjny auta,
 • rok produkcji,
 • numer silnika,
 • numer nadwozia,
 • kolor auta,
 • numer karty przejazdu,
 • aktualny przebieg,
 • cena, za jaką zostaje sprzedane auto,
 • informacja, kiedy samochód zostanie przekazany nowemu właścicielowi,
 • oświadczenie, w którym kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego auta (informacja, czy samochód jest bezwypadkowy, jakie naprawy przechodził),
 • informacja,  która ze stron poniesie koszty związane z podpisaniem umowy kupna sprzedaży,
 • podpisy sprzedającego i kupującego.

Zapis, w którym kupujący oświadcza, że zna stan techniczny auta jest bardzo ważny dla sprzedającego. Zabezpiecza go przed ewentualnymi roszczeniami, które mógłby potem wnieść nowy właściciel.

Kupujacy jest natomiast chroniony przez przepisy dotyczący rękojmii. W okresie roku od podpisania umowy kupna sprzedaży, nabywca może ubiegać się o zadośćuczynienie, jeśli nie wiedział o jakiś wadach technicznych auta. Jeśli sprzedający zataiłby jakieś wady przed nabywca, można próbować dochodzić swoich praw nawet w późniejszym okresie. Jest to jednak długotrwały i trudny proces.

Warto, aby kupujący podpisując umowę zabezpieczył się, poprzez zawarcie dodatkowego zapisu w formie oświadczenia sprzedającego. Powinno ono zawierać informacje, że auto jest w momencie podpisania umowy wyłączną własnością sprzedającego, a inne osoby nie mogą sobie rościć do niego praw. Konieczna jest również informacja, że auto nie jest podmiotem żadnego postępowania i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

W niektórych wypadkach zdarza się, że kupujący i sprzedający przed podpisaniem właściwej umowy najpierw podpisują umowę przedwstępną. Wtedy najpierw płacona jest zaliczka, a potem pozostała cześć kwoty. Oczywiscie możliwe jest podpisanie właściwej umowy kupna sprzadaży i  dokonanie od razu płatności całkowitej kwoty poprzez przelew bankowy lub przekazanie gotówki „do ręki”.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here