Kontrola stanu technicznego zawiesi łańcuchowych. Jak często ją przeprowadzać?

Jak często dokonywać kontroli technicznej zawiesi łańcuchowych?

Zawiesia łańcuchowe to rodzaj osprzętu dźwignicowego, który służy do bezpiecznego podnoszenia ładunków. Powszechnie stosuje się je w budownictwie i przemyśle. Producent zawiesi gwarantuje bezpieczną eksploatację wyłącznie w przypadku ich właściwego użytkowania. Z tego względu firmy zobligowane są do regularnego przeprowadzania kontroli ich stanu technicznego. Piszemy, kto i z jaką częstotliwością powinien przeprowadzać kontrole zawiesi łańcuchowych.

Rodzaje i częstotliwość kontroli zawiesi łańcuchowych

Bezpieczeństwo stosowania urządzeń dźwignicowych zapewniają przede wszystkim ich regularne przeglądy. Osprzęt, który jest w jakikolwiek sposób uszkodzony – przecięty, skorodowany, zdeformowany itp. ­– wycofuje się z użycia. Wyróżnia się trzy sposoby kontroli zawiesi łańcuchowych:

  1. Wstępna kontrola: należy ją przeprowadzać zawsze przed pierwszym użyciem nowego sprzętu.
  2. Kontrola bieżąca: obejmuje oględziny stanu technicznego zawiesia w czasie użytkowania oraz przed rozpoczęciem pracy. Wykrycie którejkolwiek usterki wyklucza zawiesie z użytkowania.
  3. Badanie okresowe: szczegółowa kontrola, którą może przeprowadzić producent lub inna osoba do tego uprawniona. Testy wykonuje się co najmniej raz w roku, jednak w przypadku intensywnej pracy przeglądu należy dokonywać częściej.

Kto i kiedy może przeprowadzać okresowy przegląd zawiesi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, okresowej kontroli zawiesi łańcuchowych powinna dokonywać osoba posiadająca specjalne uprawnienia. Badanie należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od ostatnich oględzin. Kontrola obejmuje 2 etapy:

  • obserwację i pomiary łańcucha,
  • próby obciążeniowe.

Testy przeprowadza się zgodnie z instrukcją wyposażenia i Deklaracją Zgodności zawiesia. Co ważne, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu spoczywa na osobie, która dokonuje przeglądu.

Jak wygląda okresowy przegląd zawiesi łańcuchowych?

Jak tłumaczy przedstawiciel firmy BestTap: Pierwszy etap okresowej kontroli to wykrywanie wszelkich wad osprzętu, takich jak: odbarwienia, korozja, odkształcenia, wydłużenia elementów itp. Następnie osoba do tego upoważniona przeprowadza próbę obciążeniową. W ramach wykonywanych czynności m.in. bada ona obecność mikropęknięć za pomocą lampy UV i spryskuje łańcuch preparatem do wykrywania mikropęknięć. Badania zawiesi wykonuje się bardzo dokładnie, z wykorzystaniem precyzyjnych przyrządów pomiarowych, takich jak suwmiarka.

Po zakończeniu testów wystawiana jest ocena zawiesia. Na koniec osoba do tego uprawniona musi podjąć decyzję, czy sprzęt zostanie dopuszczony do dalszego użytkowania. Jeśli tak się stanie, wówczas sporządza się dokument potwierdzający brak uszkodzeń. W przeciwnym wypadku zawiesia łańcuchowe poddaje się regeneracji lub wymianie na nowe.

Poprzedni artykułCzym kierować się wybierając chwilówki?
Następny artykułProgramowanie układów automatyki i robotów przemysłowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj