Księgi rachunkowe – kto musi je założyć?

Księgi rachunkowe to zbiory zapisów księgowych, które z kolei tworzą dzienniki, księgę główną oraz księgi pomocnicze. Na podstawie ksiąg tworzy się zestawienia obrotów i sald, a także bilans,analizy oraz sprawozdania. Wiąże się to z obowiązkiem sporządzania dokładnej dokumentacji finansowo księgowej. Nie jest to łatwe zadanie.

Kto musi prowadzić Księgi Rachunkowe?

Ustawa o rachunkowości dokładnie mówi, kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdzie określony jest limit przychodów. W 2018r. jest to kwota 2 000 000 euro. Przeliczając według średniego kursu euro limit wynosi 8 627 400 zł. Jednostki, których przychody netto przekroczą ten limit, będą zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, czyli Ksiąg Rachunkowych.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Dokładnie o tym mówią przepisy ustawy o rachunkowości art. 2.

1. Bezwzględnie i niezależnie od przychodów obowiązek prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości już od pierwszego dnia prowadzenia działalności dotyczy spółek prawa handlowego:

 • spółek akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z o .o),
 • spółek komandytowo – akcyjnych,
 • spółek komandytowych. 

2. W przypadku:

 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • spółek cywilnych
 • spółek jawnych,
 • spółek partnerskich,

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych uzależnione jest od przychodów netto za poprzedni rok podatkowy. W przypadku przekroczenia limitu 2 000 0000 euro przeliczone na walutę polską, będą oni zobowiązane do rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych od następnego roku podatkowego. Na przykład, limit został przekroczony w 2017r, wówczas od 2018 taka jednostka jest zobowiązana do prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości.

3. Jednostki organizacyjne, które działają w oparciu o:

 • prawo bankowe,
 • przepisy o funduszach inwestycyjnych,
 • przepisy o obrocie papierami wartościowymi,
 • przepisy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • przepisy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

4. Gminy, powiaty oraz województwa i ich związki.

5. Jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, poza spółkami wymienionymi w punkcie 1 i 2.

6. Osoby, które mają zagraniczne oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych przedsiębiorców, według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

7. Jednostki, które zostały niewymienione w pkt 1-6, w przypadku, gdy otrzymują m.in. dotacje lub subwencje z budżetu państwa na realizację zleceń.

Przeliczanie limitu na walutę polską

Przeliczanie limitu na 2018r. na walutę polską odbywa się poprzez średni kurs ogłoszony przez NBP zawarty w tabeli nr 190/A/NBP/2017 z 2 października 2017r.

Kurs: 4,3137zł

Limit: 2 000 000 euro.

Kurs X Limit = 8 627 400 zł.

Poprzedni artykułWypowiedzenie umowy o pracę – najważniejsze informacje
Następny artykułKsiążka kontroli w przedsiębiorstwie – czy jest obowiązkowa?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj