Skarga na czynności komornika – kto może ją złożyć?

Znajomość pewnych przepisów prawnych może się przydać w życiu każdego człowieka. Jeśli będziesz kiedyś stroną postępowania egzekucyjnego, wiedza na temat tego kto może złożyć skargę na komornika będzie dla ciebie nieoceniona.

Na samym początku warto wiedzieć, że skarga przysługuje nie tylko na czynności komornika, ale również na zaniechanie dokonania przez niego wymaganych czynności. Przepisy dotyczące skargi na czynności komornika znajdują się w art. 767-767Kodeksu postępowania cywilnego. Wynika z nich, że skarga przysługuje do sądu rejonowego (o ile ustawa nie przewiduje innego organu). Skargę na czynności komornika rozpoznaje sąd właściwy, czyli sąd, przy którym działa komornik.

Skarga na czynności komornika – wymagania formalne

Kodeks postępowania cywilnego wyraźnie zaznacza, że skarga powinna określać zaskarżoną czynność lub czynność zaniechaną oraz zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie odpowiedniej czynności wraz z uzasadnieniem, a ponadto spełniać wymagania dotyczące pisma procesowego (umieszczone w art. 126 kodeksu). Jakie to wymagania?

  1. Oznaczenie organu, do którego pismo jest skierowane, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.
  2. Oznaczenie rodzaju pisma.
  3. Osnowa skargi wraz ze wskazaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
  4. Podpis strony.
  5. Ewentualne wymienienie załączników.

Skarga na czynności komornika – kto może ją złożyć?

Upoważniona do złożenia skargi jest tylko i wyłącznie strona postępowania egzekucyjnego (a więc wierzyciel lub dłużnik) oraz inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez czynności bądź zaniechanie komornika.

Termin na złożenie skargi

Skargę należy wnieść do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. Termin na złożenie skargi wynosi tydzień od dnia dokonania czynności przez komornika, bądź od dnia, w którym dana czynność powinna być dokonana.

Dalsze postępowanie

Komornik po otrzymaniu skargi musi sporządzić uzasadnienie dla czynności, która została zaskarżona. Następnie przekazuje on skargę wraz ze swoim uzasadnieniem i aktami sprawy do właściwego sądu rejonowego. Komornik może jednak w całości skargę uwzględnić, w takim wypadku nie przekazuje skargi do sądu.

Jeśli jednak nasza skarga trafi do sądu rejonowego, należy pamiętać, że sąd ma tydzień czasu na jej rozpoznanie. Gdyby okazało się, że skarga ma pewne braki formalne, sąd zwróci ją stronie do uzupełnienia. Termin do rozpoznania skargi biegnie wtedy od momentu jej uzupełnienia.

Skarga zawsze zostanie odrzucona przez sąd, gdy wniesiono ją po upływie tygodniowego terminu, nie została opłacona, nie uzupełniono braków w terminie lub jeśli jest z innych przyczyn niedopuszczalna. Pamiętaj, że na postanowienie sądu o odrzuceniu przysługuje zażalenie!

Poprzedni artykułKsiążka kontroli w przedsiębiorstwie – czy jest obowiązkowa?
Następny artykułOpłata recyklingowa – co to jest i kogo dotyczy?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj